Popis nálezu 40 cm velkého jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v potoce Kostelík na úpatí Bílých Karpat (Slovensko), který při manipulaci vyvrhnul neobvyklou kořist – částečně natráveného subadultního krtka obecného (Talpa europea).

The author reports on a Chub (Leuciscus cephalus): the fish, 40 cm in length, threw up an unusual prey — a partially digested subadult European Mole (Talpa europaea) — in the Kostelík Brook on the Bílé Karpaty/White Carpathians Mts. foothills (Western Slovakia).