Počítačové modelování intracelulárních a extracelulárních proteinů je jednou z nepostradatelných metod strukturní biologie. Nachází uplatnění zejména v případech, kdy strukturu proteinu nelze určit experimentálními metodami. Příklady přibližující využití při přípravě umělých tkání, např. chrupavky kloubů.

Computer modelling of intracellular and extracellular proteins is one of the crucial methods used in structural biology. It is particularly important when the protein structure cannot be identified by experimental methods. The approach can be applied in artificial tissue preparation, e.g. that of joint cartilage.