Přiblížení metod výzkumu apoptózy při vzniku zubních základů během embryonálního vývoje. Porovnání tohoto procesu u zdravých myší a myší postižených Tabby syndromem, genetickým onemocněním podobným lidské hypohidrotické ektodermální dysplázii.

This article presents methods for studying apoptosis in early tooth development during embryogenesis. A comparison is made of the process in healthy mice and in those affected by the Tabby (Ta) syndrome, a genetic disease similar to human hypohidrotic ectodermal dysplasis.