I když je slíďák Xerolycosa nemoralis v palearktické oblasti hojným druhem, znalosti o biologii tohoto pavouka jsou překvapivě malé. Autor při výzkumu dvou lokalit v Čechách a v laboratorním chovu zjistil, že samice a nymfy hrabou 2 různé typy nor (pro péči o kokon a na ochranu při ekdyzy), což nebylo dosud známo. Zjistil také, že tento druh má extrémně krátkou kopulaci, čímž se liší od jiných druhů slíďáků.

Although the Wood Lycosa (Xerolycosa nemoralis) is a common species in the Palearctic, knowledge of its bionomics has been surprisingly limited. When studying two wild populations in Bohemia and keeping the wolf spider in captivity, the author found that females and nymphs make two different types of burrows (to care for cocoons and for protection during the ecdysis or molting): this fact was not been previously known. He also confirmed that mating in the Wood Lycosa is extremely short, in contrast to other wolf spiders.