Autoři opakovaně navštívili malajskou část severního Bornea (Sabah) a představují diverzitu různých skupin motýlů na několika lokalitách nížinného i horského tropického deštného lesa.

The authors repeatedly visited the Malayan part of northern Borneo (Sabah) and present species diversity in various butterfly groups at sites in both lowland and mountain rainforests.