Ekosystémy severské přírody jsou v mnohém podobné vysokohorským střední Evropy, ale to, co je ve střední Evropě reliktní a často ovlivněno dlouhodobou činností člověka, je v Arktidě dominantní a většinou ještě neporušené. Autor přibližuje základní typy kanadské tundry včetně osídlení rostlin a bezobratlých živočichů.

High–latitude ecosystems are in many respects similar to those in high Central European mountains. But what is a relic and often affected by long–term human activities in Central Europe, can be highly dominant and mostly untouched by humans in the Arctic. The author describes the main types of Canadian tundra including their plant and invertebrate communities.