Ohlédnutí za prací prof. Zdeňka Veselovského (1928-2006), dlouholetého ředitele zoologické zahrady v Praze, a jeho v bývalém Československu průkopnickém prosazování výzkumu etologie a aplikování těchto poznatků do chovatelské praxe v zoologických zahradách.

This article summarizes the professional life of Prof. Zdeněk Veselovský (1928–2006), who for a long time was the Director of the Prague Zoo. His pioneering research in ethology in former Czechoslovakia should be also mentioned, as well as his remarkable efforts to apply current ethological knowledge in practice to wild animals kept and bred in zoological gardens.