Ve druhé polovině 19. století nastal v anatomických ilustracích jasný příklon k vědečtějšímu přístupu. S rozvojem lékařské vědy získávaly dokonale provedené ilustrace na schematičnosti a funkčnosti a nečinily si již nárok na dekorativnost. Mezi významné autory té doby patřily J. Paget, H. Grey, H. V. Carter, J. Flaxman M. F. X. Bichat, L. Testud či P. Richer.

In the second half of the 19th century, anatomical drawing shifted towards a more scientific and technical approach. As medical science developed, perfectly detailed drawings became less decorative. Among the authors of that time, mention should be made of J. Paget, H. Grey, H. V. Carter, J. Flaxman, M. F. X. Bichat, L. Testut and P. Richer.