Autor se v rámci středoškolského studia věnoval taxonomické revizi smrků rodu Picea v Průhonickém parku Botanického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. (park s rozsáhlou dendrologickou sbírkou založil v r. 1885 A. E. hrabě Silva-Tarouca). Mezi několika tisíci jedinců determinoval 15 druhů smrků.

First author, a secondary school pupil, revised the taxonomy of spruces from the genus Picea at the Průhonice Park, owned by the Institute of Botany at the Academy of Sciences of the Czech Republic. The Park was established with a large dendrological collection by Count A. E. Silva-Tarouca in 1885. Among some thousands of individuals, a total of 15 spruce species were determined. This research has been continuing.