V bachoru přežvýkavých sudokopytníků žijí vedle jiných skupin symbiotických, celulózu rozkládajících mikroorganismů i anaerobní houby třídy Chytridiomycetes a řádu Neocallimastigales. Autorky přibližují jejich biologii. Podařilo se jim pomocí analýzy DNA rozlišit dva rody Orpinomyces a Anaeromyces, nerozlišitelné morfologicky.

In the reticulum of ruminant animals, in addition to other groups of symbiotic cellulose-degrading microorganisms, anaerobic fungi of the class Chytridiomycetes and order Neocallimastigales occur. The authors present the bionomics of the above mentioned fungi. Using DNA analysis, they identified two genera - Orpinomyces and Anaeromyces - which cannot be morphologically distinguished from one another.