Národní park Bieszczady v jihovýchodním Polsku zahrnuje území Karpat s biotopy bukových lesů, horských luk a rašelinišť. Žijí zde početné populace velkých savců (zubr, jelen, los, medvěd, vlk, rys aj.). Patří do mezinárodní biosférické rezervace UNESCO zahrnující několik národních parků a chráněných území na pomezí Polska, Slovenska a Ukrajiny.

The Bieszczady National Park in south-eastern Poland includes the part of the Carpathians with beech forests, mountain meadows and peat-bogs. The region is populated by large mammals (e.g. the European Bison, Red Deer, Moose, Wolf, Eurasian Lynx, etc.). It has been included in the UNESCO Biosphere Reserve, consisting of national parks and other protected areas on the Polish, Slovak and Ukrainian borders.