Nokardie jsou větvící se vláknité bakterie, které se vyskytují všude v přírodě, zejména v půdě a v odpadních vodách. Některé druhy vyvolávají u pacientů s oslabenou imunitou často smrtelná onemocnění. Právě v těchto případech je důležitá rychlá diagnostika nokardiózy spojená se správnou identifikací druhu, protože různé druhy mají různou odolnost k antibiotikům. Pro určování a klasifikaci nokardií se dnes využívají především molekulárně-genetické metody.

Nocardias are fibrous branching bacteria, common in nature, especially in soil and waste waters. Some species can cause lethal diseases in patients with lower immunity. It is particularly in these cases that an early diagnosis of nocardiosis is important, combined with the right species identification, as different species have different antibiotics resistance. It is mostly molecular-genetic methods that are currently used for the classification of nocardias.