Na Pyrenejském poloostrově se vyskytuje asi 21 známých druhů a poddruhů ocasatých obojživelníků (Caudata), často endemických. Autoři představují většinu těchto taxonů, s nimiž se setkali na různých lokalitách během opakovaných cest do Španělska a Portugalska.

On the Iberian Peninsula, approximately 21 known species and subspecies belonging to the order Caudata occur. Many of them are endemic. The authors describe most of the above taxa which they met at various sites during their repeated field trips to Spain and Portugal.