V druhém pokračování o přírodě severozápadní Kanady autor přibližuje společenstva rostlin a živočichů různých typů tundry - křovinné, bylinné a polygonální. Popisuje i mrazové formy půd v polygonální tundře.

In this article the author presents the wildlife of northwestern Canada. Special attention is paid to plant and animal communities of various tundra types, i. e. bush, herbal and polygonal. Frost soil forms in polygonal tundra are also described.