Hadec je hornina, jejímž zvětráváním vznikají mělké vysychavé půdy s vysokým obsahem hořčíku a nízkým obsahem vápníku. Na takováto extrémní stanoviště jsou v Mnichovských hadcích - největším hadcovém území v ČR - vázány specifické druhy rostlin, jako je rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) a svízel sudetský (Galium sudeticum) nebo kapradiny sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a s. hadcový (A. cuneifolium).

Serpentinite is a rock whose weathering results in shallow and drying soils with a high content of magnesium and calcium. Mnichov serpentinites represent the greatest serpentinite area in the Czech Republic. For its extreme conditions some specific plant species are typical, such as Cerastium alsinifolium, Galium sudeticum or the fern species Asplenium adulterinum and A. cuneifolium.