Přehled ocenění za nejlepší články ročníku 2006.

Review of the best articles published in Živa journal over the last year.