I v našich horách můžeme zjara pozorovat nápadný fenomén známý především z polárních a vysokohorských oblastí, tzv. barevné sněhy. Červené, zelené či oranžové zabarvení je způsobeno intenzivním růstem specializovaných autotrofních mikroorganismů, které obecně nazýváme sněžné řasy. Mají charakteristické vlastnosti, které se vyvinuly jako adaptace k životu v extrémních podmínkách: zejména je to komplikovaný životní cyklus a akumulace karotenoidů v buňkách.

Even on our mountains in springtime we can see a special phenomenon known in polar and high mountainous areas — coloured snow. The red, green or orange coloration is caused by the intense growth of specialized autotrophic microorganisms, the common name of which is snow algae. These have special features developed as an adaptation to extreme conditions — with a complicated life cycle and accumulation of carotene in cells.