Kobylka sága (Saga pedo) patří mezi jedny z největších, ale nejvzácnějších druhů hmyzu v České republice, kde má na jižní Moravě severní hranici rozšíření. Překvapivě o jejím rozšíření, populační hustotě a bionomii je jen nedostatek informací. Od roku 2005 proto probíhá pravidelný monitoring na lokalitách tohoto druhu. Autoři seznamují s dosavadními výsledky svého výzkumu a s doporučeními pro ochranářský management na lokalitách.

The Predatory Bush Cricket (Saga pedo) is one of the biggest and at the same time rarest insect species in the Czech Republic. The northernmost limit of its distribution range is located in South Moravia. Surprisingly, there is little information on the distribution of the species, its population density and bionomics in this country. Hence the Predatory Bush Cricket has been regularly monitored at sites of its known occurrence since 2005. The authors present their latest research output, as well as proposed conservation management measures at the sites.