Stručné představení kriticky ohroženého druhu motýla – modráska východního (Pseudophilotes vicrama) inspirované setkáním na lokalitě v Prokopském údolí v Praze.

The author presents the critically endangered Eastern Baton Blue, also known as the Chequered Blue (Pseudophilotes vicrama). The article was inspired by the discovery of the butterfly species in Prokop’s Valley in Prague.