Kurská kosa je zajímavý geomorfologický útvar na pobřeží Baltského moře na pomezí dvou států – Litvy a Ruska (resp. Kaliningradské oblasti). Zdejší cenné biotopy písečných dun s psamofytní a halofylní vegetací, borových lesů i jiných míst s výskytem mnoha zajímavých druhů rostlin, ale např. i ptáků, chrání v současnosti dva národní parky (litevský a ruský).

The Curonian Spit is a remarkable geomorphological phenomenon on the Baltic coast on the frontier of two countries — Lithuania and the Russian Federation, the latter being the Kaliningrad Region. Valuable sand dune habitats with psamophytic and halophytic vegetation, pine forest and other sites harbouring many plant and bird species are protected in two national parks, one Lithuanian and the other Russian.