Gekončík čínský (Goniurosurus luii) není pro vědu znám příliš dlouho, popsán byl teprve v roce 1999, a to z okolí Pingxiang v provincii Gungxi na jihovýchodě Čínské lidové republiky. Dosud byl znám pouze z této oblasti v Číně. V roce 2000 nalezl R. Boča v severním Vietnamu u jezera Thang Hen (700 m n. m.) v provincii Cao Bang dospělou samici neznámého gekončíka, která byla později určena jako Goniurosaurus luii. Tento nález rozšiřuje areál a znalosti o tomto v přírodě vzácném, ohroženém a málo prozkoumaném druhu ještěra.

The Chinese Leopard Gecko (Goniurosaurus luii) has not been known to science for a long time, since it was described in 1999 in the vicinity of Pingxiang in the Province of Gungxi in southeastern China, which has been the only known site of its occurrence to date. In 2000, R. Boča found an adult female of the unknown leopard gecko near Thang Hen Lake (approx. 700 m a.s.l.) in the Province of Cao Bang (North Vietnam). Later the reptile was identified as the Chinese Leopard Gecko. This recording (first record Goniurosaurus luii in Vietnam) improves our knowledge of this rare, endangered and little–studied reptile.