Prvosenka boží (Primula deorum), rostoucí uprostřed neporušené přírody v okolí nejvyššího vrcholu pohoří Rila na horské drobivé suti, na travnatých místech, ale i ve štěrbinách skalních říms, je vzácným endemitem Balkánského poloostrova – jinde než právě v okolí Musaly (Boží hory) se nevyskytuje.

Primula deorum is a rare endemic species of the Balkan Peninsula. It grows only in the vicinity of the Musala Mountain (Mountain of God), the highest peak of the Rila Mountains, in scree localities, in grasses and also in rock fissures.