Článek pojednává o ptačí fauně kulturní krajiny centrálního Thajska. Zabývá se popisem výskytu ptačích druhů, které jsme zaznamenali během téměř měsíční návštěvy této oblasti v červenci roku 2005. Zahrnuty jsou rovněž některé vlastním pozorováním získané nebo obecně známé údaje o ekologii a etologii zmiňovaných druhů.

This article deals with Central Thailand cultural landscape birds. It describes the occurrence of the birds that were recorded by the authors during nearly a month’s stay in the region in June 2005. Some information on the bionomics of this species is also included.