Desátý díl seriálu o anatomické ilustraci srovnává anatomické učebnice a atlasy vznikající v Čechách na přelomu 19. a 20. století od autorů působících na české Karlově univerzitě i na německé univerzitě v Praze. Dále přibližuje významné české anatomické publikace z druhé poloviny 20. století.

This article compares anatomical handbooks and atlases published by authors from Charles University and the German University in Prague in the late 19th century and the early 20th century. Important Czech anatomical publications from the second half of the 20th century are also presented.