Ostrov Nová Guinea má hodně specifickou a v mnohém unikátní biotu. Z více než 520 nyní známých druhů obojživelníků a plazů (5 % celosvětové herpetofauny) je asi 40 % endemických. První díl příspěvku přibližuje pestrou biodiverzitu místních obojživelníků, resp. žab. Převládají mezi nimi hlavně parosničky (Microhylidae) a rosnice rodu Litoria (Hylidae, Pelodrydinae). Novoguinejské parosničky mají spolu s ploskany rodu Platymantis (Ceratobatrachidae) zajímavý způsob rozmnožování – přímý vývin bez larválního stadia pulce (z vajec se líhnou přímo mladé žáby). Podobně jako v Austrálii jsou místní žáby ohroženy introdukcí invazní jihoamerické ropuchy obrovské (Chaunus marinus).

The island of New Guinea harbours very specific and unique biota. The first part of the article deals with the rich species diversity in New Guinea amphibians, with microhylid frogs (Microhylidae) and tree frogs of the genus Litoria (Hylidae, Pelodrydinae) predominating among them. Microhylids from New Guinea, together with ground frogs of the genus Platymantis (Ceratobatrachidae), display a remarkable reproduction pattern, i.e. direct development without the larval stage of tadpole, because young frogs are hatched from eggs. As in Australia, New Guinea frogs are threatened by the invasive alien Cane or Giant Toad (Chaunus marinus).