p. 181
Autor popisuje a hodnotí možné příčiny neobvyklého vzhledu a umístění několika atypických hnízd jiřičky obecné (Delichon urbica).

Using some examples, the author explains the possible causes of the unusual shape and location of House Martin (Delichon urbica) nests.