Zvláštním rysem kapské flóry je jedinečná rozmanitost zástupců tří rostlinných čeledí – proteovitých (Proteaceae), vřesovcovitých (Ericaceae) a Restionaceae. Mezi proteovité patří několik nápadných rodů sahajících od drobných keřů po malé stromy. Zdaleka nejbohatším kapským rodem je vřesovec (Erica), který zahrnuje více než 650 druhů. Stejně jako rostliny proteovité vykazují i vřesovce širokou škálu opylovacích strategií. Travám podobné Restionaceae jsou dvoudomé trvalky, které často tvoří dominantní složku vegetace fynbos.

A distinct feature of Cape flora is the extraordinary diversity of three plant families — Proteaceae, Ericaceae and Restionaceae. The first includes several showy genera, ranging from dwarf shrubs to small trees. By far the largest Cape genus is Erica, which includes more than 650 species. Like Proteaceae, it shows a great variety of pollinating strategies. The rush–like Restionaceae are dioecious perennials that virtually replace grasses in fynbos.