Popis netypického vzhledu a stavby hnízda jiřičky obecné (Delichon urbica) a následného neúspěšného zahnízdění.

This article describes the unusual construction and shape of a House Martin (Delichon urbica) nest and the subsequent unsuccessful nesting of this bird species.