Vývoj lesnictví ve druhé polovině 20. století silně ovlivnily ekonomické, sociální, environmentální a klimatické změny. Nutnost vyrovnat se s těmito změnami vedla k přehodnocení pohledu na les a jeho funkce a k tvorbě nové evropské koncepce lesnického hospodaření. Jeho základními principy by měla být trvalá udržitelnost a víceúčelové využívání lesa při maximálním možném využití tvořivých sil přírody a s tím spojené minimalizaci nákladů.

In the second half of the 20th century the development of forestry was highly influenced by economic, social, environmental and climatic changes. The necessity to face new challenges resulted in a new evaluation of forest and its functions and in a new European concept of forest management. Its basic principles consist in sustainable development and multifunctional use of forests, with the highest possible use of natural processes and the lowest costs involved.