Na jižní Moravě se místy spolu vyskytují dva druhy jeřábů se zpeřenými listy. K jejich rozlišení ve stadiu semenáčů nelze použít běžně popisované znaky, protože nemusí být ještě dostatečně vyvinuty. V takovém případě může být užitečným znakem tvar palistů – u jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) jsou palisty krátce řapíkaté a dvoudílné, j. ptačí (S. aucuparia) má palisty téměř přisedlé a v obrysu půlměsícovité.

Sorbus aucuparia and S. domestica grow together in Southern Moravia. As common distinguishing characteristics are not sufficiently developed in the seedling phase, stipule shape can serve this purpose: in Sorbus domestica stipules have a very short petiole and consist of two parts, whereas stipules in S. aucuparia are almost without petiole, in the shape of a half moon.