Krasec Eurythyrea quercus patří mezi atraktivní, ale kriticky ohrožené evropské druhy brouků. Vývoj jeho larev může probíhat pouze ve dřevě několikasetletých dubů. Mezi xylofágními druhy krasců je neobvyklý zvyk samiček vyhledávat ke kladení a ukrývání vajíček osluněné lysiny kmenů či větví s výrazně narušeným povrchem, např. od larev tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo).

The buprestid Eurythyrea quercus is a critically endangered European beetle. Its larvae can only develop in the wood of centuries–old oak trees. The females sometimes seek tree trunks without bark and bathed in sunshine or branches with significantly damaged cover, caused e.g. by the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) larvae, to lay and hide eggs. Among xylophagous jewel beetle species, this behaviour is unusual.