O samičí zárodečné buňce savců – vejci (oocytu) se nahromadilo v posledních třech desítkách let množství zásadních poznatků nejen proto, že zastává zcela nezastupitelnou úlohu v přirozené reprodukci, ale také pro jeho uplatnění při produkci embryí in vitro. Zatímco v takových případech se pozornost vztahuje převážně k oocytům, které již zcela nebo téměř ukončily svůj růst, tento článek věnuje pozornost zejména původu oocytu a raným stadiím jeho vývoje.

Much new knowledge has been discovered during the last three decades about the female mammal cell — egg (oocyte). This is because it plays an important role in natural reproduction and it is important as well in the reproduction of embryos in vitro. In these processes, attention is generally paid to oocytes which have terminated or almost terminated their growth. However, this article deals with the origin of the oocyte and the early phases of its development.