Článek popisuje jediný publikovaný případ vývoje zbarvení částečně albinotické larvy čolka velkého (Triturus cristatus) z území České republiky a patrně i z celého areálu druhu sledovaný po dobu 15 měsíců.

The author presents the only published case of colouring development in a partially albinotic Great Crested Newt (Triturus cristatus) larva from the Czech Republic and presumably from the whole species distribution range.