Přiblížení metody polymerázové řetězové reakce (PCR) a testování možnosti využití této metody pro stanovení přítomnosti geneticky modifikované řepky olejky (Brassica napus napus) a její odlišní od běžných, geneticky nemodifikovaných odrůd.

The polymerase chain reaction (PCR), a molecular biology technique, is explained in this article. The method was tested for identifying the genetically modified Rapeseed (Brassica napus napus), which should enable us to distinguish it from common, non–transgenic varieties.