Pro společensky a politicky angažovaného rostlinného fyziologa B. Němce byla propagace vědy samozřejmou součástí celoživotní kariéry. Kromě vědeckých i populárních knih publikoval mnoho příspěvků v denících a časopisech, od Národních listů a Dělnických novin až po Živu a Vesmír, který obnovil a po dlouhá léta redigoval. Široké spektrum témat dokázal přiblížit jednoduchým a srozumitelným způsobem, často za využití vlastních ilustrací.

Due to his social and political activities, for plant physiologist Bohumil Němec (1873 –1966) the dissemination of science became an inseparable part of his lifelong career. Besides scientific and popular books he published numerous articles in daily newspapers and journals, such as Národní listy, Dělnické noviny, Živa and Vesmír. The latter journal was re–established and edited by him for many years. He succeeded in explaining a wide range of issues in a simple and understandable way, often using his own illustrations.