Setkání se zástupci čeledi nohonitcovitých (Podostemaceae) bývají vzácná, protože rostou v dravých a kolísavých vodách v obtížně přístupných oblastech tropů a subtropů, často přímo na skalních stěnách vodopádů. Specializace na tyto existenční podmínky podmínila i jejich zvláštní morfologii a anatomii.

Very rarely can plants of the family Podostemaceae be found as they grow in fast–flowing streams with changing water levels, in hardy accessible tropical or subtropical areas, often directly on the rocky walls of waterfalls. Adaptation to such conditions has resulted in the special morphology and anatomy of these plants.