V rámci České republiky i většiny střední Evropy je Labe pod Střekovem unikátem, který se svým charakterem proudění a kolísání hladiny nejvíce přibližuje přirozenému ekosystému velké řeky. Zvažované úpravy jeho dolního toku by proto přinesly nenahraditelnou ztrátu.

The Elbe River zone below Střekov is a unique phenomenon, not only within the Czech Republic, but also in Central Europe as a whole. With its system of stream and water–level changes, it is very similar to the natural ecosystem of a great river. The planned regulations of the Czech lower river section would therefore bring heavy losses.