Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) budí v určitých oblastech lidské činnosti silné emoce. Je to druh celoevropsky chráněný, protože v 70. letech 20. stol. významně poklesla jeho populace. Současný nárůst populace v České republice ale způsobuje konflikty ze strany rybářů. Autoři proto studují skutečné složení potravy těchto ptáků. Z analýzy žaludku několika kormoránů zimujících v Praze vyplývá překvapivě vysoké zastoupení rybářsky nevýznamných druhů ryb, např. ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) či plotice obecná (Rutilus rutilus).

The Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) raises strong emotions among some groups of people. Since its population significantly declined in the 1970s, the bird species has been protected under the European Community’s Bird Directive. Nevertheless, its increasing numbers in the Czech Republic have caused conflicts with fishermen. Hence the authors have been studying the Great Cormorant’s diet. Stomach analysis of some individuals wintering in Prague shows a surprisingly high proportion of fish species, which are not important for fisheries, e.g. the Eurasian Ruffe (Gymnocephalus cernuus) or the Roach (Rutilus rutilus).