Národní park South Luangwa v Zambii je velmi zajímavé místo pro studium zoogeografie a evoluce afrických savců, protože se zde postupně vytvářely různé geografické bariéry (změny toku řek Luangwa a Zambezi, vznik velké africké příkopové propadliny). Nyní zde proto žije řada lokálně či regionálně endemických taxonů, např. žirafa zambijská (Giraffa camelopardalis thornicrofti), voduška puku (Kobus vardoni senganus) či zebra Crawshayova (Equus quagga crawshayi).

The South Luangwa National Park in Zambia is a very interesting place for studies of African mammal zoogeography and evolution, because various geographical barriers (changes in Luangwa and Zambezi River directions, formation of the Great African Rift Valley) were created there. Nowadays, a lot of local and regional endemics live there, e.g. Thornicroft’s (Rhodesian) Giraffe (Giraffa camelopardalis thornicrofti), Puku (Kobus vardonii senganus) or Crawshay’s Zebra (Equus quagga crawshayi).