RNA molekuly patří mezi hlavní nástroje translačního aparátu každé buňky. První část kapitoly o RNA v proteosyntéze se zabývá pravidly čtení genetického kódu, překladem informace obsažené v mRNA do pořadí aminokyselin a to i pro „nové“ aminokyseliny selenocystein a pyrrolyzin. Dále se zabývá pravidly, mechanismy a specificitou tvorby molekul aminoacyl-tRNA.

RNA molecules are the principal tools of the translation machinery of every cell. The first part of the chapter on RNA in protein biosynthesis deals with the rules of mRNA translation and reading of the genetic code, including the code for the rare amino acids selenocystein and pyrrolysin, and with the rules, mechanisms and specificity of the formation of aminoacyl–tRNA molecules.