Závěrečný díl cyklu se věnuje moderním metodám zobrazování lidské anatomie a vývoje lidského zárodku, např. pomocí nitrotělní endoskopické fotografie (snímky L. Nilssona) nebo pomocí ultrazvukového sonografu, rentgenu, počítačové tomografie (CT), angiografie, magnetické rezonance (MR) apod. Přibližuje též metody vzniku modelů lidského těla, např. pomocí počítačových 3D modelů.

The last part of this series of articles deals with current medical recording techniques in anatomy and embryology, e.g. endoscopic photography (by L. Nilsson), ultrasound sonography, computed tomography (CT), magnetic resonance (MR), etc. It also presents the development of human body models, e.g. using computer 3D models.