Drvodělky (Xylocopa) jsou nápadné a velké samotářské včely. Na území České republiky, a to převážně na jižní Moravě, byly v minulosti zaznamenány drvodělka fialová (X. violacea), potulná (X. valga) a X. iris. V současnosti jsou z jižní Moravy doloženy jen drvodělky fialová a potulná. Po roce 1990 byla drvodělka potulná opakovaně zaznamenána i v Čechách. Oba druhy mají výsadky na sever i v Německu (X. violacea) a Polsku (X. valga). Pro další výzkum případného výskytu v Čechách je ovšem potřeba doložit i hnízdo či včelu s pylovými rousky.

Large carpenter bees (Xylocopa spp.) are conspicuous, large solitary bees. In the Czech Republic, mostly in South Moravia, the European Carpenter Bee (X. violacea), X. valga and X. iris have been found. At present, only X. violacea and X. valga are known from South Moravia. Since 1990, the latter has also been repeatedly reported from Bohemia. X. violacea has been found in Germany and X. valga in Poland too. The occurrence of the species in Bohemia still has to be proved by a nest or by a bee with combs of rigid hairs.