Závěrečná část seriálu o herpetofauně Nové Guineje se věnuje hadům a také obecným otázkám biodiverzity obojživelníků a plazů a vztahu lidí k těmto živočichům. Hadi jsou na Nové Guineji zastoupeni slepákovitými (Typhlopidae), hroznýšovitými (Boidae), krajtovitými (Pythonidae), bradavičníkovitými (Acrochordidae), užovkovitými (Colubridae) a korálovcovitými (Elapidae).

The last part of this series of articles on New Guinean amphibians and reptiles focuses on snakes and general patterns in the island’s amphibian and reptile biodiversity, as well as on human attitudes to the animals. Snakes are represented on New Guinea by blind snakes (Typhlopidae), boas (Boidae), pythons (Pythonidae), file snakes (Acrochordidae), colubrids (Colubridae) and elaphids (Elapidae).