V období třetihor, a to v oligocénu, bylo na území dnešní Moravy moře. V sedimentech z tohoto období – v tzv. menilitovém souvrství, lze nalézt řadu fosilních pozůstatků rybovitých obratlovců, a to jak žraloků (Selachii), tak kostnatých ryb (Teleostei). Autor popisuje některé jejich zajímavé zástupce, např. nálezy zubů, brachiospin i obratlů žraloků či fosilie sleďů (Clupeidae), stříbrnic (Argentinidae) nebo hlubokomořských lampovníků (Myctophidae).

In the Tertiary Period, specifically in the Oligocene, what is now Moravia was covered by a sea. In the sediments of the epoch, in the so–called menilite complex of strata, numerous fossil remnants of fish–like vertebrates, both sharks (Selachii) and teleosts (Teleostei), can be found. The author presents their remarkable members, e.g. findings of shark teeth, gill rakers (brachiospina) and vertebrae and fossils of fish of the family Clupeidae, argentines or silver smelts (Argentinidae) or deep sea lanternfishes (Myctophidae).