Kratší příspěvek informující o severoamerické předivce Atteva punctella (Yponomeutidae) a potravní adaptaci tohoto motýla na introdukovaný, původně východoasijský strom pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

This short contribution deals with the North American Ailanthus Webworm (Atteva punctella), belonging to the family Yponomeutidae and with its trophic adaptation to the introduced Tree of Heaven (Ailanthus altissima), native to East Asia.