Důležitou úlohu v syntéze bílkovin mají ribonukleoproteinové částice zvané ribozomy. Tyto dynamické molekuly jsou schopny změnami konformace svých podjednotek přenášet signály. Molekuly rRNA hrají hlavní úlohu jak při dekódování mRNA, tak i při tvorbě peptidové vazby. Ribozom je tak strojem vybaveným ribozymovým mechanismem. Článek podrobně přibližuje molekulární podstatu jednotlivých kroků.

Ribonucleo–protein particles called ribosomes play an important role in protein synthesis. These dynamic molecules can transmit signals through changes in conformation of its sub–units. The rRNA molecules are the most important in the decoding of mRNA, as well as in peptide chain formation. A ribosome is thus a device with a ribozymal mechanism. The article describes the molecular nature of individual processes.