V rámci širšího výzkumu ektoparazitů na ptácích Kostariky v r. 2004 se autoři věnovali také larvám sametek (roztoči z čeledi Trombiculidae). Na ptácích (u 25 druhů, hlavně pěvců) ze dvou lokalit v nížinném karibském deštném lese zaznamenali 6 druhů sametek, z toho tři nové pro vědu a dva nové pro území Kostariky. V článku přibližují některé zajímavé aspekty výskytu, biologie a životního cyklu těchto parazitů.

In 2004, the authors studied harvest mite (mites of the family Trombiculidae) larvae (chiggers) as part of the research into bird ectoparasites in Costa Rica. Harvest mites are also known as red bugs or trombiculid mites. 25 bird species, mostly passerines, from two sites in the Caribbean lowland rainforest were examined. In total, six harvest mite species were found: of these, three have not yet been described and two have not been reported from Costa Rica. This article presents remarkable aspects of the distribution, bionomics and life cycle in these bird parasites.