Kněz velký (Acanthosoma haemorrhoidale) je největším fytofágním dendrofilním druhem z čel. knězovitých (Acanthosomatidae) v České republice. Žije roztroušeně na různých druzích opadavých stromů a keřů. Podle našich pozorování a údajů z literatury klade tato ploštice vajíčka pouze na listy jeřábu obecného, trnce obecné a hlohu. Rodičovská péče o potomstvo nebyla pozorována. V článku jsou poprvé zveřejněny fotografie dokumentující vývojová stadia kněze velkého a parazitické vosičky vejcomara rodu Trissolcus, která někdy jeho vajíčka napadá.

BUTLER E.A. 1923: Biology of the British Hemiptera –Heteroptera. Witherby, London, 682 pp.
DUDA L. 1879: Zvláštní úkaz mateřské péče u hmyzu. Vesmír, 8: 15-16.
DUDA L. 1884: Soustavný přehled českého hmyzu polokřídlého (Hemiptera - Heteroptera). Výroční zpráva c.k. gymnázia v Hradci Králové, 39 pp.
DUDA L. 1885: Beiträge zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Böhmens. 12. Fortsetzung. Wiener Entomologische Zeitung, 4: 99-100.
HANCOCK E.G. 1992: Asymmetrical antennae in the hawthorn shieldbug Acanthosoma haemorrhoidale (L.). British Journal of Entomology and Natural History, 5(2):93-94.
HORI K., NAKAMURA K., GOTO K. 1993: Nymphal development of Acanthosoma denticauda and A.haemorrhoidale angulata (Heteroptera: Pentatomidae) under Natural and Laboratory conditions. Jpn. J. Ent., 61: 55-63.
MOCSÁRY S. 1875: Adatok Zemplén és Ung. megyék faunájához. M. T. Acad. Math. Természettud. Közl., 13: 131-185.
STEHLÍK J. L. 1984: Results of the investigations on Hemiptera in Moravia made by the Moravian Museum (Pentatomoidea 3). Acta Mus. Moraviae, Sci. Natur., 69: 163-185.
TEYROVSKÝ V. 1920: Studie o Českých Acanthosomatidách, I. [Studies of the Czech Acanthosomatidae, I.]. Čas. Českoslov. Spol. Entomol., 17: 6-15.

The Hawthorn Shield Bug (Acanthosoma haemorrhoidale) is the largest phytophagous dendrophilous species of the family Acanthosomatidae in the Czech Republic. According to authors’ observations and literary sources, the eggs are laid only on leaves of the Rowan Tree, Hawthorn or Blackthorn. Parental (maternal) care does not exist in the species. In the article, the developmental stages of the Hawthorn Shield Bug and parasitic wasps of the genus Trissolcus sometimes invading their eggs, are documented by photos for the first time.