Prvotní příčinou podivuhodného složení hadcové flóry jsou zvláštní chemické a fyzikální vlastnosti samotného hadce, které se však projevují v různé míře v závislosti na místních klimatických a geomorfologických podmínkách. Extrémní podmínky substrátu a izolovanost hadcových oblastí, které jsou u nás roztroušeny po celé republice, mohly vést až k evoluci hadcových (sub)endemitů.

The primary reason for the special composition of serpentine flora are the special chemical and physical features of the serpentine itself, whose expression differs according to local climatic and geomorphological conditions. The extreme condition of the substrate and the isolation of serpentine areas, dispersed across the whole country in the Czech Republic, can subsequently lead to the evolution of serpentine (sub)endemic species.