Hostitel reaguje v místě průniku klíštěte do kůže obrannou reakcí, která zahrnuje nespecifickou i specifickou složku. Nespecifická odpověď má povahu zánětu, který se rozvíjí velmi rychle, specifická imunitní odpověď se ustavuje teprve po dlouhodobém nebo opakovaném sání klíštěte. Článek přibližuje zejména molekulární podstatu těchto reakcí.

A host reacts through a defensive reaction in the place where a tick enters its body. This reaction includes both a non-specific and a specific component. A non-specific reaction takes the form of inflammation, which spreads very rapidly, while a specific immune reaction appears only after long and repeated tick sucking. This article explains the molecular principle behind these reactions in particular.